Facility management a Property management - správa budov Plzeň

Chcete si ušetřit spoustu starostí, nervů a nákladů se správou nemovitostí? Hledáte bezpečnostní agentury, které poskytují komplexní služby v tomto oboru na profesionální úrovni? Potřebujete šetřit čas a hlavně náklady kolem administrativní budovy či jiné nemovitosti? Přenechejte to profesionálům!

Správa budov a nemovitostí

Správa budov a nemovitostí je v Plzni a okolním regionu zajišťována odborníky, kteří mimo jiné poskytují služby v oblasti Facility management a Property management. Tyto služby jsou zaměřeny na kompletní servis, vedený cíleně k optimalizaci Vašich nákladů při provozu a údržbě budov, u kterých je třeba řídit a optimalizovat investice do spotřeby energií, oprav, řízení technologií a také zajistit bezproblémový chod, dobrý stav a administrativu, tedy kompletní správu budov.

Facility management

Facility management je oblast komplexních služeb pro správu budov či nemovitostí, na kterou se specialuzuje společnost D.I.SEVEN FACILITY. Technická správa budov má za cíl optimalizovat spotřebu energií, investiční náklady oprav, řízení a údržbu technologií atd. Doporučovaná agentura Vás dále může zastupovat vůči třetím osobám, provádět opravy objektů a technologických zařízení a zpracovávat provozní dokumentaci, připravit pasportizaci objektů a zařízení, odstraňovat garanční závady, zajišťovat služby spojené s požární ochranou a bezpečností práce. O těchto službách je klient pravidelně informován. Dle požadovaných smluvních podmínek může být nastaven i proces služeb Property managementu, který svým záběrem velice prakticky doplňuje služby Facility management.

Property management

Property management zajišťuje svým klientům kompletní administrativní a obchodní úkony, které souvisí s vlastnictvím nemovitosti. Property management poskytuje ekonomické činnosti, které jsou spojené s veškerou administrativou budovy, obchodní činností spojenou s pronajímáním bytových i nebytových prostor, zajišťuje veškeré služby s řízením účetnictví a snadný přístup k informacím pomocí HelpDesku (klientské zóny). To vše a mnohem více je Property management.

Přínosy Facility a Property managementu

Agentura zaměřená na Facility a Property management, působí v oboru správy budov a údržby nemovitostí nejenom na Plzeňsku, ale po celém území České republiky a jejím cílem je poskytování služeb s maximálním komfortem pro klienta. Vždy klade důraz na vstřícné jednání a snadnou komunikaci tak, aby měl klient kontrolu nad poskytovanými službami a hospodařením. Odběrem těchto služeb si navíc můžete zajistit jak v roce 2022, tak i v příštích letech náhradní plnění.


Kontakt

Rychtaříkova 2173/1
326 00 Plzeň

tel.: +420 377 443 929
e-mail: plzen@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

D.I.SEVEN FACILITY

Facility a Property management–D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Plzeň

Společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. působící v Plzni i po celé ČR nabízí svým klientům Facility a Property management. Pod Facility management patří: technická správa budov zajišťující bezporuchový chod technických zařízení těchto budov a nemovitostí. Probíhající pravidelná údržba objektu a kontrolní činnost pracovníky této společnosti zajišťuje operativní řešení vzniklých situací. Administrativní správa zahrnuje veškeré služby spojené s administrativním chodem budovy. Infrastrukturální části fasility zahrnují provozní a doplňkové služby zajišťující bezpečnost a plynulý chod nemovitosti. Mezi tyto služby se řadí např. údržba nemovitostí, PCO, ostraha a recepční služby, zahradnické práce, marketing atd. Pod Property management spadá: správa majetku budov a nemovitostí, a s tím spojená evidence smluv a kontrola dodržování smluvních podmínek. Dále pak ekonomické činnosti spojené s vedením účetnictví, nebo obchodní činnost spojená s pronajímáním bytových i nebytových prostor. V neposlední řadě Vám tato společnost nabízí Energy management. Energy management Vám zajistí služby spojené s řízením spotřeby médií.