Náhradní plnění a zaměstnávání ZPS v Plzni

Bezpečnostní a úklidové agentury, které působí v Plzeňském kraji, poskytují vysoce profesionální služby v oblasti bezpečnosti, ostrahy a úklidových služeb. Mohou Vám pomoci s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením prostřednictvím nabídky náhradního plnění.

Náhradní plnění

Co v praxi znamená pojem náhradní plnění? Zaměstnává-li Vaše firma více než 25 zaměstnanců, musíte dle zákonné povinnosti zaměstnávat minimálně 4% zaměstnanců se ZPS (sníženou pracovní schopností). Zákon také umožňuje tuto povinnost nahradit tím, že budete odebírat služby nebo výrobky od firem, které zaměstnávají min. 50% osob se zdravotním handicapem, neboli invalidních důchodců a osob se ZPS a ZTP.

Náhradní plnění Vám ulehčí od zbytečných daňových odvodů státu a splníte tak povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postiženám, kteří díky zaměstnání u bezpečnostních a úklidových agentury mohou žít normální plnohodnotný život na úrovni, jaký žijí i zdraví lidé.

Náhradní pro rok 2023 

Aktuální informace, rady a doporučení pro náhradní plnění roku 2023 naleznete zde.

Náhradní plnění v roce 2012 a jeho změny

Rok 2012 přichází s určitými omezeními pro poskytovatele náhradního plnění. Od 1. 1. 2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, díky níž dochází k výraznému omezení celkového objemu náhradního plnění. Nově je zaveden limit ve výši 36ti násobku průměrné hrubé mzdy za 1-3 kalendářní čtvrtletí; orientačně tento limit činí cca 854 000 Kč bez DPH. Tato nová částka je platná za 1 osobu se zdravotním postižením, kterou si bude možné do náhradního plnění v daném sledovaném období započítat.

Více informací naleznete na stránkách Náhradní plnění - změny pro rok 2012.

Zaměstnávání invalidních důchodců a OZP

Níže uvedené bezpečnostní a úklidové agentury mají se zaměstnáváním osob s pracovním omezením dlouholeté zkušenosti a tradici a proto mohou při zaměstnávání ZPS svým zaměstnancům poskytnout řadu zaměstnaneckých výhod a vytvořit jim tak kvalitní a odpovídající pracovní pozici, tak aby tito lidé mohli plně a zodpovědně vykonávat svojí práci, kterou již tradičně a řadu let tyto úklidové a bezpečnostní agentury odvádějí, tz. vysoce profesionálně a kvalitně se zaměřením na spokojenost klienta.

O novinkách v zaměstnávání OZP se dozvíte na stránkách MPSV ČR.


Kontakt

Slovanská alej 2182/30
326 00 Plzeň 

tel.: (+420) 377 443 929
e-mail: plzen@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

 

Náhradní plnění D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Plzeň

Agentura D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. zaměstnává více jak 50% zaměstnanců se ZPS. Nabízí komplexní služby úplného servisu a správy budov a nemovitostí. Zaměstnáváním osob se ZTP zajistí pro svého klienta náhradní plnění a tím mu pomůže vyřešit povinnost ZTP zaměstnávání. Zaměstnávání invalidního důchodce v 1., 2. a 3. stupni ZPS, zajištěním jeho profesního růstu a kladením velkého důrazu na profesionalitu, společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. odvádí pro svého klienta služby té nejvyšší kvality.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: 284 860 001
e-mail:praha@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

 

Náhradní plnění D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Plzeň

Společnost D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. nabízí v Plzni a po celé ČR komplexní úklidové a bezpečnostní služby spojené s náhradním plněním. Zaměstnávání osob se ZTP a zaměstnávání invalidních důchodců D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. zajišťuje od roku 2004. Tato agentura dbá na profesionalitu odvedených služeb a pro své zaměstnance nabízí nejen práce pro ZTP, ale i řadu odborných školení a přednášek. Díky tomu pomáhá osobám se ZTP uplatnit se jak v běžném, tak i společenském životě.

Kontakt

Slovanská alej 2182/30
326 00 Plzeň

tel.: + 420 274 774 199
e-mail: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

 

Náhradní plnění SIPADAN a.s. Plzeň

Společnost SIPADAN a.s. má na trhu s bezpečnostními a úklidovými službami dlouholetou tradici a tím i velkou zkušenost se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Své služby a zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání zdravotně postižených tato společnost zajišťuje již od roku 2002. Svým zaměstnancům nabízí kvalitní pracovní zázemí a řadu pracovních výhod, jako např. stravenky. Vám společnost SIPADAN a.s. zajistí nejen náhradní plnění v roce 2022, ale i bezpečnostní a úklidové služby prováděné s velkou profesionalitou a kvalitou.