Náhradní plnění - změny pro rok 2012

Rok 2012 přichází s určitými omezeními pro poskytovatele náhradního plnění, nikoliv však pro odběratele služeb v rámci náhradního plnění. Ti by však s odběrem služeb v roce 2012 neměli meškat.

Od 1. 1. 2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, díky níž dochází k výraznému omezení celkového objemu náhradního plnění. Nově je zaveden limit ve výši 36ti násobku průměrné hrubé mzdy za 1-3 kalendářní čtvrtletí; orientačně tento limit činí cca 840 000 Kč bez DPH. Tato nová částka je platná za 1 osobu se zdravotním postižením, kterou bude možné v daném sledovaném období do náhradního plnění započítat. Společnosti poskytující náhradní plnění budou muset nově vést evidenci o svých odběratelích, tj. evidenci identifikačních údajů odběratele a cen dodaných výrobků a služeb nebo zadaných zakázek bez DPH.

Náhradní plnění 2012 a zaměstnávání osob se ZPS v Plzni

I po novelizaci zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti má každý zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby zdravotně znevýhodněné a se ZPS. Toto Vám pomohou vyřešit formou náhradního plnění i v roce 2012 vybrané bezpečnostní a úklidové firmy v Plzni i po celé ČR. Odběrem služeb od těchto firem si nejen splníte svou zákonnou povinnost zaměstnávání zdravotně postižených, ale poskytnutím práce pro zdravotně znevýhodněné pomůžete těmto osobám v jejich nelehké situaci.

V roce 2012 byste však s náhradním plněním neměli meškat, neboť výše zmíněná novela omezila objem poskytování náhradního plnění. Proto si co nejdříve zvolte bezpečnostní či úkliodvou agenturu, která Vám pomůže náhradní plnění povinného podílu za rok 2012 splnit.

Náhradní plnění v roce 2012 a práce pro osoby zdravotně znevýhodněné

Zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání ZPS patří mezi priority bezpečnostních a úklidových firem. Pokud Vám podmínky a charakter práce nedovolují osoby se ZPS zaměstnávat, bezpečnostní a úklidové společnosti mají pro Vás řešení právě formou náhradního plnění. Zaměstnávají více jak 50% zaměstnanců zdravotně postižených, nebo se ZPS a díky tomu můžete odběrem jejich služeb a výrobků splnit tuto svou povinnost a vyhnout se nepopulárním odvodům do státní pokladny.

Zaměstnávání důchodců a práce pro osoby se zdravotním postižením musí odpovídat možnostem pracovníků se ZPS. Je brán ohled na charakter práce, a proto najdou invalidní důchodci uplatnění spíše v bezpečnostní sféře na pozicích recepčních, vrátných a informátorů.

Výhody náhradního plnění 2012

  • Vpřípadě, že Vaše pracovní činnost nedovoluje zaměstnávat invalidní důchodce a osoby se ZPS, Vám tuto zákonnou povinnost pomohou vyřešit vybrané firmy v Plzni.
  • Splníte si svůj povinný podíl zaměstnávání osob se ZPS
  • Výrazně ušetříte nemalé finanční prostředky na daňových odvodech, tedy na tzv. "invalidní dani"


Čtěte dále o aktuálních informacích: náhradní plnění 2022