PCO, pult centrální ochrany – bezpečnostní služby Plzeň

Na těchto stránkách Vás informujeme, které bezpečnostní agentury nabízejí profesionální bezpečnostní služby jako je ochrana osob a majetku, ostraha objektů, a to například formou napojení na PCO - pult centrální ochrany či pochůzkami fyzické ostrahy.

Zájem o tyto služby narůstá vzhledem ke stoupajícím statistikám vloupání do nemovitostí. Působnost těchto agentur zahrnuje nejen Plzeň a okolí, ale celé území České republiky. Tyto bezpečnostní agentury vám nabízejí široký výběr bezpečnostních služeb, dále můžeme jmenovat ostrahu majetku, ochranu osob, převoz cenin, různé formy napojení na PCO a další služby s tím spojené.

Pult centralizované ochrany (PCO)

Bezpečnostní agentury, které Vám zde prezentujeme, nabízejí v sortimentu svých služeb dálkové zabezpečení objektů. Ostraha objektů a ochrana osob a majetku pomocí napojení na pult centralizované ochrany je v dnešní době čím dál více vyhledávaná a využívaná metoda ochrany majetku. PCO - pult centrální (centralizované) ochrany - je součástí plně a profesionálně vybaveného dohledového centra, kam přicházejí poplachové zprávy z dálkově střežených objektů.

PCO v reálné situaci

V praxi to znamená, že střežený objekt je pod neustálým dohledem buď kamerového monitoringu, nebo elektronických systémů, které monitorují jak zakódování daného objektu či jednotlivých sektorů, tak i eventuelní příchozí poplachové zprávy, které jsou při narušení těchto zakódovaných prostor přenášeny na pult centrální ochrany. Tam operátoři vyhodnocují jejich důležitost a následně zajišťují narušený objekt vysláním výjezdového vozidla, nebo prověřují, zda-li se nejedná o planý poplach. O případném narušení objektu operátoři vždy informují smluvní kontaktní osobu.

Další službou je výpis příchozích dat z hlídaného objektu k PCO pomocí vzdáleného internetového přístupu, kdy bezpečnostní agentura smluvně zajistí klientovi přístup do databáze jeho objektu v PCO. Tato služba je klientům k dispozici 24 hodin denně a mohou zde on-line sledovat aktuální výpisy ze svých objektů, pro něž mají zajištěné napojení na pult centrální ochrany.

Napojení na PCO

Jednotlivé zprávy a data z elektronických systémů jsou k PCO přenášena v analogovém formátu, tedy pomocí pevných telefonních linek. To vyžaduje zajištění pevných linek ze strany klienta, nebo GSM/GPRS tzv. mobilními operátory (v takovém případě agentura zdarma zapůjčuje vysílač). Je také možné zajistit monitoring objektů pomocí kamerového systému, přenosem digitálních signálů.

Doporučujeme kontaktovat pult centralizované ochrany, kde Vám operátoři vše rádi vysvětlí a kontaktují Vás s techniky, kteří Vám navrhnou individuální možnosti EZS a EPS (elektronických systémů) v souvislosti s dálkovou ostrahou Vašeho objektu, napojení na PCO a ochrany osob a majetku.

Řešení krizové situace

Každá poplachová zpráva ze střeženého objektu ihned informuje operátory dohledového centra o nežádoucím pohybu v zakódovaných prostorách. Ti v případě, že se jedná o ostrý poplach, vysílají kontrolní výjezd, který provádí kontrolu vnějšího pláště budovy (oplocení, oken, dveří, atd.), eventuelně dle smluvních podmínek provede i vnitřní kontrolu objektu. Na základě zjištěných příčin poplachových zpráv zpětně informuje operátora dohledového centra, který reaguje na vzniklou situaci.

V případě planého poplachu (např. otevřená ventilace okna, domácí zvíře, průvan atd.), informuje operátor smluvní kontaktní osobu a dle domluvy ponechá výjezd na místě do příjezdu této kontaktní osoby, nebo s ní domluví postup odstranění příčin planého poplachu.

V případě ostrého poplachu (např. rozbité okno, vypáčené nebo jinak poškozené kování dveří nebo uzamykajících systémů, porušené oplocení, porušené EZS, atd.) výjezd zajistí objekt a vyčká do příjezdu policie a kontaktní osoby. Policii ČR nebo městskou policii kontaktuje operátor či kontaktní osoba. Vnitřní kontrolu objektu a případné zajištění narušitele provádí výjezd společně s policií.

Časté dotazy

Jak rozezná výjezd případného narušitele od majitele objektu?

Toto je zajištěno heslem, které zná pouze majitel (nebo kontaktní osoba). Toto heslo je také založeno v PCO kartě objektu, do které má přístup pouze službu konající operátor. Ten toto v případě potřeby ověří za pomoci pracovníků výjezdové eskorty. Pokud dojde k nesprávnému odkódování objektu např. ze strany zaměstnanců, kteří tato hesla neznají, výjezd vždy vyčká v přítomnosti této osoby, dokud nedojde k její identifikaci.

Jaké zprávy vidí operátor na monitoru PCO a jak rozezná planý poplach od ostrého?

Pult centrální ochrany zobrazuje jak uzamčení objektu ( resp. zakódování - uvedení do pohotovostního režimu) jednotlivými kódy,( tz. např. kód č. 1 - majitel firmy, č. 2 - jednatel firmy, č. 3 - sekretářka, č. 4 - uklizečka, atd.), ale naopak nezná PIN jednotlivých kódů. Takže ve většině případů pozná, že např. v 6:15 bylo odkódováno kódem č. 3 a v 17:05 zakódoval kód č.1.(tyto data jsou uložena v PCO a lze je kdykoliv použít, např. pro kontrolu příchodu a odchodu zaměstnanců, nebo evidenci poplachových zpráv apod.)

V režimu "zakódováno" také přichází k PCO většina poplachových zpráv. Zde operátor pozná z jaké zóny poplachová zpráva přichází, např. zóna 4. - okno, veranda, zóna 5. - pohybové čidlo chodba, atd. Pokud jde o planý poplach např. otevřená ventilace okna, opakuje se poplachová zpráva ze stále stejné zóny, ale vždy se toto ověřuje výjezdem, naopak při ostrém poplachu se operátorovi spouští série poplachových zpráv ze senzorů, které aktivuje pohyb případného narušitele resp. kterými zónami momentálně narušitel prochází. Operátor dohledového centra má také k dispozici možnost vizuální kontroly objektu pomocí kamerového systému, pokud je v daném objektu zabudován.

Co se stane, když vypadne proud nebo telekomunikační sítě?

V prvé řadě pult centralizované ochrany zaregistruje varovné zprávy např. výpadek proudu, porucha sítě, ztráta komunikace a dle výše zmíněných postupů na tyto zprávy operátor dohledového centra reaguje. Navíc kontrolu spojení mezi PCO a objektem prověřuje tzv. automatický test. Jedná se o kontrolní zprávu, která může být nastavena podle požadavků klienta v jakémkoliv intervalu, např. 1x za hodinu, 1x za den, 1x za týden atp. Jako další jištění fungují záložní zdroje, a to jak ze strany PCO tak EZS (elektronických zabezpečovacích systémů). PCO zaregistruje poruchy i těchto záložních zdrojů.

Zajímavost na téma pult centrální ochrany

Tyto bezpečnostní agentury mají od konce roku 2011 k dispozici jako první v ČR nejmodernější pracoviště pultu centrální ochrany, které odpovídá i těm nejpřísnějším a nejnovějším bezpečnostním normám, jako např. balisticky odolné vstupní dveře a okna, přísná protipožární opatření, samostatný odvod a přísun vzduchu s teplotní regulací a bezpečnostními klapkami, automatizovanou zálohu napájecích okruhů, novou konstrukci vstupního mechanismu, vlastní monitorování všech provozních rizik, detekcí plynu a instalaci tísňových hlásičů pro případ přepadení, zesílené zdivo, aj. bezpečnostní prvky, které rovněž odpovídají nejpřísnějším bezpečnostním normám.


Kontakt

Slovanská alej 2182/30
326 00 Plzeň

tel.: 377 443 929
e-mail: plzen@diseven.cz
web: www.diseven.cz

 

Bezpečnostní služby, ostraha objektů a pult centrální ochrany PCO - D.I.SEVEN, a.s. Plzeň

Společnost D.I.Seven, a.s. zajišťuje služby v podobě zabezpečení objektů, PCO, ostraha majetku atd. nejen po celé ČR, ale i v zahraničí. Bezpečnostní služba od této společnosti díky letitým zkušenostem a neustálému zkvalitňování poskytovaných služeb je prováděna na vysoké profesionální úrovni a důkazem jsou její spokojení klienti.

Kontakt

Slovanská alej 2182/30
326 00 Plzeň 


tel.: (+420) 377 443 929
e-mail: plzen@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

 

Bezpečnostní služby, ostraha objektů a pult centrální ochrany PCO - D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Plzeň

Společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. je dceřinou společností D.I.SEVEN, a.s. Tato agentura poskytuje služby typu zabezpečení domu, ostraha objektů, napojení na PCO atd., a to v rámci nabídky komplexních služeb Facility managementu. Bezpečnostní služba je vykonávána vysoce proškolenými pracovníky, jejichž hlavní pracovní náplní mimo jiné je fyzická ostraha a elektronická ostraha.

Kontakt

Slovanská alej 2182/30
326 00 Plzeň 

tel.: + 420 274 774 199
e-mail: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

 

 

Bezpečnostní služby, ostraha objektů a pult centrální ochrany PCO - SIPADAN a.s. Plzeň

Společnost SIPADAN a.s. Vám kromě náhradního plnění zajistí služby typu ostraha objektů, ochrana osob a majetku, fyzická ostraha, připojení na pult centrální ochrany (PCO), recepční služby a elektronická ostraha. Každá tato služba je vykonávána s vysokým nasazením a profesionalitou.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

 

Bezpečnostní služby, ostraha objektů a pult centrální ochrany PCO - D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Plzeň

Nabídka služeb společnosti D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. jako jsou např. ostraha osob a majetku, recepční služby atd. obsahuje i další možnost zabezpečení objektů, a to je napojení na pult centrální ochrany. Tato služba zajistí kvalitní ochranu klienta i objektu. Mimo jiné agentura D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. zajistí i náhradní plnění u Vaší firmy.